ALGEMENE VOORWAARDEN EN INFORMATIE VAN YOGA STUDIO GIETEN (04-08-2020)

BEGRIPSBEPALING

Yoga Studio Gieten, statutair gevestigd te Gieten, aan de Pallert 2 , hierna te noemen: Yoga Studio Gieten.

Persoon die deelneemt aan de door Yoga Studio Gieten verzorgde groepsles of individuele sessie, hierna te noemen: deelnemer.

Yoga Studio Gieten gebruikt een planningsysteem online van Momoyoga, hierna te noemen: Momoyoga

Yoga Studio Gieten geeft les vanaf 1 september tot 1 juli,  hierna te noemen seizoen.

Het seizoen is verdeeld in 4 blokken. Een blok bestaat maximaal 10 weken behalve de schoolvakanties. Hierna te noemen een abonnement.

Yoga Studio Gieten

Pallert 2

9461HX Gieten

T  0592265968

E manita@yogastudiogieten.nl

W www.yogastudiogieten.nl

Rekeningnummer: NL95 RABO 0343 0888 00 t.n.v. Yoga Studio Gieten.

KvK-nummer 51796236

TOEPASSELIJKHEID EN GELDIGHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Yoga Studio Gieten. De algemene voorwaarden kunnen gewijzigd worden door Yoga Studio Gieten. De laatste versie is altijd de geldende versie. Deze in altijd inzichtelijk op de site www.momoyoga.nl/yogastudiogieten.

DE OVEREENKOMST

Deelname aan één van de lessen of inschrijven voor één van de lessen gegeven door Yoga Studio Gieten, betekent dat de cursist akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

AANSPRAKELIJKHEID

Deelname aan yogalessen van Yoga Studio Gieten geschiedt op geheel eigen risico. Respecteer je grenzen en forceer je niet. Stel de docent voor aanvang van de les op de hoogte van eventuele gezondheidsklachten. Overleg met een arts bij aandoeningen of je Hatha Yoga mag beoefenen. Yoga Studio Gieten kan niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijk letsel, verlies op schade aan personen of eigendommen.  

ABONNEMENTEN EN PROEFLESSEN

Een abonnement komt tot stand op het moment dat Yoga Studio Gieten het verschuldigde abonnementsgeld heeft ontvangen. Bij Yoga Studio Gieten koop je een abonnement voor maximaal 10 weken, vakanties worden niet meegerekend, 2 weken voor beëindiging van het abonnement krijg je bericht zodat je een nieuw abonnement kan kopen. Opzeggen doe je schriftelijk 2 weken voor beëindiging van het abonnement. Je kan 2 lessen inhalen tijdens de duur van het abonnement, daarna zijn ze vervallen. Het lesrooster is te vinden op de website www.momoyoga.nl/yogastudiogieten  Dit rooster kan worden gewijzigd. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op teruggave van de reeds betaalde abonnementen. Betaling van abonnementen en proeflessen geschiedt door overmaken naar de bankrekening van Yoga Studio Gieten. Wanneer je vanwege omstandigheden de lessen moet staken, vindt er geen restitutie van lesgeld plaats. Als er sprake is van overmacht valt er in overleg meestal wel wat te regelen.

INHALEN VAN DE LESSEN

Het inhalen van gemiste lessen is een service. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Per abonnement van 10 weken mag je 2 lessen inhalen als er plaats is in de andere groepen, na het abonnement zijn de lessen vervallen. Je kan je tot 1 uur voor de aanvang van de les uitschrijven, daarna vervalt de les. Je kan je tot 1 uur voor de aanvang van de les inschrijven. 

PRIVACYVERKLARING 

Yoga Studio Gieten maakt gebruik van het planningsysteem Momayoga (zie privacy verklaring Momoyoga). Jouw gegevens worden in Momoyoga bewaard zolang u yogalessen volgt bij Yoga Studio Gieten en uiterlijk 1 jaar daarna vernietigd. Deze gegevens bestaan uit: Voor- en achternaam, E-mail en de gegevens die je zelf invult.

Als je individuele yoga coaching of adembegeleiding volgt, wordt er een dossier aangelegd. Dit dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand. De coach is de enige die toegang heeft tot het dossier. Er wordt zorgvuldig omgegaan met u persoonlijke en medische gegevens en er wordt voor gezorgd dat onbevoegden geen toegang hebben tot u gegevens. Deze gegevens worden 5 jaar bewaard en daarna  vernietigd. Er wordt schriftelijk toestemming gevraagd om deze gegevens te verwerken.

FEESTDAGEN, VAKANTIE EN ANNULERING VAN DE LESSEN

Op feestdagen en op de vakantiedagen zoals hieronder aangegeven worden geen lessen gegeven. In geval van annulering door bijvoorbeeld ziekte of onvoorziene omstandigheden betreffende de docent, zal dit per mail worden doorgegeven aan de deelnemers die zich aangemeld hebben voor die les. Gedurende het seizoen kan het rooster wijzigen. Per abonnement wordt de deelnemer hiervan op de hoogte gesteld.

ROOSTER SEIZOEN 2020- 2021

Herfstvakantie 10 oktober 2020 tot en met 18 oktober 2020 geen yogales

Kerstvakantie 19 december 2020 tot en met 3 januari 2021 geen yogales

Voorjaarsvakantie  20 februari 2021 tot en met 28 februari 2021 geen yogales

Paasmaandag 5 april 2021 geen yogales

Meivakantie 3 mei 2021 tot en met  9 mei 2021 geen yogales

Vakantie docent 10 mei 2021 tot en met 16 mei 2021 geen yogales

Hemelvaartsdag 13 mei 2021 geen yogales

Pinkstermaandag 24 mei 2021 geen yogales

Zomerstop 1 juli 2021 tot en met 22 augustus 2021 geen yogales

TIPS VOOR DEELNAME AAN DE YOGALES

  • Eet niet te veel en/of te zwaar vlak voor de yogales, daar kan je last van krijgen tijdens bepaalde oefeningen.
  • Drink water of kruidenthee na de yogales om afvalstoffen af te voeren.
  • Trek kleding aan waarin je gemakkelijk beweegt, neem een vest en sokken mee om warm te blijven tijdens meditatie of ontspanningsoefeningen.
  • Neem zelf een groot badlaken of doek mee, yogamatten en kussens zijn aanwezig.
  • Draag geen sterk ruikende parfum, gebruik van deodorant om lichaamsgeur te voorkomen is echter wel gewenst.

PARKEREN LOCATIE PALLERT 2 GIETEN

Parkeer niet in de berm, deze is erg drassig als het geregend heeft!

Parkeer zoveel mogelijk op de groene strook en de oprit voor de garages. Is dat vol, parkeer dan zoveel mogelijk dicht tegen de voorgevel of dicht tegen de yoga studio aan.

PARKEREN LOCATIE OUDE POSTKANTOOR SCHOOLSTRAAT 17 TE GIETEN

Als U geen plek kan vinden in de Schoolstraat, dan zijn er achter het Oude postkantoor nog 8 parkeerplaatsen.