Privacyverklaring

In deze privacy verklaring leest u welke persoonsgegevens Yoga Studio Gieten van u registreert, voor welke doeleinden dit gebeurt en hoe uw gegevens worden beschermd.

Als u yogalessen volgt bij Yoga Studio Gieten, worden de volgende gegevens geregistreerd:

  • Voor- en achternaam,
  • Adres,
  • Telefoonnummer,
  • E-mail adres.

Deze gegevens zijn van belang om te communiceren over de yogalessen.

Ook worden er eventuele gezondheidsproblemen opgeschreven die van belang zijn voor de docent zodat er adequate aanwijzingen gegeven kunnen worden tijdens de yogales. Er wordt schriftelijk toestemming gevraagd om deze gegevens te verwerken.

Deze gegevens worden bewaard zolang u yogalessen volgt bij Yoga Studio Gieten en uiterlijk 1 jaar daarna vernietigd.

Wanneer u individueel yoga coaching of adembegeleiding volgt, wordt een dossier aangelegd. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand. De coach is de enige die toegang heeft tot het dossier. Er wordt zorgvuldig omgegaan met u persoonlijke en medische gegevens en er wordt voor gezorgd dat onbevoegden geen toegang hebben tot u gegevens. Deze gegevens worden 5 jaar bewaard en daarna vernietigd. U heeft het recht om uw dossier in te zien, mee te nemen of te verwijderen. Er wordt schriftelijk toestemming gevraagd om deze gegevens te verwerken.